Szkoła Podstawowa w Ostrowicach
 
 
   
STRONA GŁÓWNA
Dane o szkole
INFORMACJE O SZKOLE
Historia szkoły
Biblioteka
Pracownicy administracji i obsługi
Pielęgniarka szkolna
Świetlica szkolna
Obwód szkoły
ORGANY SZKOŁY
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowiski
Dyrektor
STATUT
Statut
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
Szkolny zestaw programów nauczania
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
Szkolny zestaw podręczników
REGULAMINY, PROGRAMY, PROCEDURY
Regulamin szkoły
Regulamin SU
Regulamin RP
Regulamin RR
Regulamin ZFŚS
Regulamin ŚS
Regulamin stołówki szkolnej
Program wychowawczo-profilaktyczny
Procedura wydawania opinii
Procedura kontaktu z rodzicami
Procedura wydawania duplikatów
Rekrutacja do szkoły
Rozkład jazdy autobusów
PLAN FINANSOWY SZKOŁY
Plan finansowy szkoły
DOSTĘPNOŚĆ
Raport o dostępności
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Polityka prywatności
Redakcja biuletynu
Dostęp do informacji publicznej
Raport o dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności  

 
 
ŁG